II klasė

EXCEL-is             Pagrindinės skaičiuoklės priemonių valdymas        


Įvadas į programavimą


Paskalio  leksika

                      Abėcėlė: 

                      1)   A - Z,  a - z                                                       raidės;

                      2)   0 - 9                                                                 skaitmenys;

                      3)   + - * / = < > [ ] . , ; : ( ) @ $ # { }                      specialieji  simboliai;

                      4)   <>    <=    >=    :=    ..    (*    *)    (.    .)             simbolių  kombinacijos.     

                      Baziniai žodžiai, vardai (identifikatoriai):  rašant Paskalio programas vartojami baziniai žodžiai, kurie turi apibrėžtą prasmę. Jie yra rezervuoti, t.y. kitiems tikslams (jais vadinti kintamuosius, kt.) jų vartoti negalima. Pavyzdžiui,  begin, end, for, if, real,  var  ir t.t.

                      Vardus pasirenka pats programuotojas, ir jie yra reikalingi pasivadinti kintamiesiems, funkcijoms, vardinėms konstantoms, unikaliam duomenų tipui, procedūroms, funkcijų ir procedūrų bibliotekoms. Reikalavimai vardams:

                      - pirmas vardo simbolis turi būti raidė, kiti - tik raidės arba skaitmenys;

                      - viduje neleistini tarpai;

                      - negali sutapti su baziniu žodžiu;

                      - ne ilgesnis kaip 63 simboliai;

                      - viduje leistinas pabraukimo ‘_ ‘ simbolis.

Vardų pavyzdžiai:   kaina ,  prekes_kaina ,  x3 ,  a23k ,  qq ,  alfa .

Programoje kiekvienas vardas aprašomas, t.y. nurodoma, kokiam duomeniui ar kitokiam dalykui (pvz., kintamajam, funkcijai, procedūrai, kt.) pavadinti jis yra skirtas.

                      Bazinius žodžius ir vardus galima rašyti didžiosiomis arba mažosiomis raidėmis. Paskalyje tai neturi reikšmės.


                   Komentarai programose.  Jie leistini bet kurioje programos vietoje, kur gali būti tarpas.  Pvz.:   { bet koks tekstas }   arba   (* bet koks tekstas *) .   Kaip matome, komentarams būtini specialūs skliaustai.

                      Skyryba.  Tarp programos elementų (vardų, skaičių, operacijos ženklų, kt.) gali būti bet koks tarpų kiekis. Vienoje programos eilutėje galima rašyti kelis sakinius. Ilgas sakinys gali užimti kelias eilutes.  Programas reikia rašyti vaizdžiai, kad jose lengvai galėtume išskirti, pvz., ciklus (kur jų pradžia ir pabaiga), procedūras, kitokius blokus!


Standartiniai vardai yra tokie, kurių prasmė (reikšmė) iš anksto žinoma. Pvz.:

                      - false, true, maxint                                         konstantų vardai;

                      - boolean, integer, byte, text  ir kt.                    nurodo duomenų tipą;

                      - input, output                                                failų vardai;

                      - abs, sin, cos, ln, exp  ir kt.                             funkcijų vardai;

                      - read, write, clrscr, assign, initgraph  ir kt.       procedūrų vardai.

                      Skaičiai. Rašant programas arba įvedant duomenis jau dirbančiai programai, dažnai reikia skaičių. Jie gali būti sveikieji  ir  realieji.

                      Sveikieji (integer) skaičiai rašomi mums įprastu pavidalu:   5      -38      154.

Jie gali būti  užrašomi ir šešioliktaine skaičiavimo sistema, priekyje, kaip šešioliktainių skaičių požymį, naudojant dolerio ženklą $:   $3A      $FFC      $B38. 

                      Realieji skaičiai rašomi su tašku, skiriančiu sveikąją dalį nuo trupmeninės:  2.38   -75.86   25.0   0.37  (nuliai būtini).  Kitoks jų užrašymo būdas:  2.38E+0    -7.586E+1     2.5E+1     3.7E-1    4.36294E-28  1.53E+17. Pastarasis būdas įgalina užrašyti labai didelius arba labai mažus skaičius.  

                      Simbolių eilutės  rašomos tarp apostrofų (viengubų kabučių). Pvz.:

                      ‘VILN’                      eilutės ilgis - 4 simboliai,

                      ‘JON  IR  PETR’       eilutės ilgis - 11 simbolių (tarpas taip pat simbolis)

                      ‘1996  kovo  27  d.’   eilutės igis -  15 simbolių,

                      ‘Firma “SIGMA”’      eil. viduje prireikus apostrofo, jis rašomas du kartus.Šiuolaikinis žvilgsnis į programavimo pagrindus C++


Programavimas Paskaliu

Algoritmo sąvoka. Savybės vaizdavimas »atidaryti / »parsisiųsti
Duomenys ir kintamieji »atidaryti / »parsisiųsti
Programavimas Paskaliu (teorijos santrauka) »atidaryti
Programavimas Paskaliu (elekroninė knyga) »atidaryti
Nemokama, Free Pascal programavimo sistema »parsisiųsti
Programa „Algoritmų analizės uždaviniai“ »parsisiųsti

           

Kartą gyveno du peliukai        Teksto rinkimas (mįslės)

Antikos pasaulis


Lentelė 1       
PowerPoint