Greitieji klavišai


https://www.bite.lt/profai/windows-mygtuku-kombinacijos


Bendrieji spartieji klavišai

F1     Rodyti Žinyną„Windows“, „Shift“ ir „S“„Windows“, „Shift“ ir „S“„Windows“, „Shift“ ir „S“„Windows“, „Shift“ ir „S“

F2     Pervardyti pasirinktą elementą

F3     Ieškoti failo arba aplanko.   Perkelti žymeklį į ieškos lauką

F4     Rodyti failų naršyklės adreso juostos sąrašą

F5     Atnaujinti aktyvų langą

F6     Peržiūrėti ekrano elementus lange arba darbalaukyje

F7     Naudoti klaviatūros pasirinkimo režimą

F8     Naudoti išdėstymą per du lapus

F9

F10   Suaktyvinti aktyvios programėlės meniu juostą

F11   Maksimizuoti arba minimizuoti aktyvųjį langą

F12    Įrašyti kaip naują failą


Populiariausi spartieji klavišai


Alt + Tab            Perjungti atidarytas programėles (išskyrus darbalaukio programėles)

Alt + F4              Uždaryti aktyvųjį elementą arba išeiti iš aktyviosios programėlės

Alt + Esc             Peržiūrėti elementus ta tvarka, kuria jie buvo atidaryti

Alt + Enter          Rodyti pasirinkto elemento ypatybes

Alt + Page Up     Pereiti vienu ekranu aukščiau

Alt + Page Down Pereiti vienu ekranu žemyn

Alt + tarpo klavišas        Atidaryti aktyvaus lango kontekstinį meniu

Alt + pabraukta raidė      Atlikti ta raide pažymėtą komandą

Alt + rodyklė kairėn        Atgal

Alt + rodyklė dešinėn     Pirmyn


Ctrl + A           Pažymėti visus elementus dokumente arba lange

Ctrl + B           Paryškinti pažymėtą tekstą
Ctrl + E           Atidaryti dialogo langą Ypatybės
Ctrl + G           Radimas arba keitimasį
Ctrl + I            Paversti pažymėtą tekstą pasviruoju
Ctrl + N          Kurti naują
Ctrl + S           Išsaugoti puslapį
Ctrl + U          Pabraukti pažymėtą tekstą

Ctrl + X          Iškirpti pažymėtą elementą

Ctrl + Y           Perdaryti veiksmą

Ctrl + Z           Anuliuoti veiksmą

Ctrl + W          Atidaryti dialogo langą Keisti dydį ir kreipti

Ctrl + F4          Uždaryti aktyvų dokumentą (programėlėse, kuriose galima vienu metu laikyti kelis atidarytus dokumentus)

Ctrl + C (arba Ctrl + Insert)    Kopijuoti pažymėtą elementą

Ctrl + D (arba Delete)  Naikinti pasirinktą elementą ir perkelti jį į Šiukšlinę

Ctrl + R (arba F5)         Atnaujinti aktyvų langą

Ctrl + V (arba Shift + Insert)    Įklijuoti pažymėtą elementą

Ctrl + pliuso ženklas (+) arba Ctrl + minuso ženklas (-)  Didinti arba mažinti daugelį elementų, pvz., pradžios ekrane prisegtas programėlės

Ctrl + slinkties ratukas Keisti darbalaukio piktogramų dydį arba Didinti ar mažinti daugelį elementų, pvz., pradžios ekrane prisegtas programėlės

Ctrl + rodyklė dešinėn  Perkelti žymeklį į kito žodžio pradžią

Ctrl + rodyklė kairėn    Perkelti žymeklį į prieš tai buvusio žodžio pradžią

Ctrl + rodyklė žemyn   Perkelti žymeklį į kitos pastraipos pradžią

Ctrl + rodyklė aukštyn  Perkelti žymeklį į prieš tai buvusios pastraipos pradžią

Ctrl + Alt + Tab           Norėdami perjungti atidarytas programėles naudokite rodyklių klavišus

Ctrl + Esc                     Atidaryti pradžios ekraną

Ctrl + Shift + Esc         Atidaryti Užduočių tvarkytuvą

Ctrl + Shift                  Perjunkite klaviatūros išdėstymą, kai galimi keli klaviatūros išdėstymai

Ctrl + Shift ir rodyklės klavišas   Pažymėti teksto dalį

Ctrl + rodyklės klavišas (pereiti prie elemento) + tarpo klavišas    Pasirinkti kelis atskirus elementus lange arba darbalaukyje

Ctrl + tarpo klavišas    Įjungti arba išjungti kinų kalbos įvesties metodą rengyklę (IME)

Ctrl + pliuso ženklas (+) arba Ctrl + minuso ženklas (-)    Didinti arba mažinti daugelį elementų, pvz., pradžios ekrane prisegtas programėlėsShift + F10        Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu

Shift + Delete   Naikinti pasirinktą elementą prieš tai jo neperkeliant į Šiukšlinę

Shift ir bet kuris rodyklių klavišas    Pasirinkti daugiau nei vieną elementą lange ar darbalaukyje ar pažymėti dokumento tekstą

Nauji spartieji klavišai

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas + C     Mygtukų atidarymas. Programėlėje atidarykite programėlės komandas

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas + D     Rodyti ir slėpti darbalaukį

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas + F     Atidaryti mygtuką Iešką norint ieškoti failų

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas + H     Atidaryti pagrindinį bendrinimo mygtuką

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas + I      Atidaryti pagrindinį parametrų mygtuką

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas + K     Atidaryti pagrindinį įrenginių mygtuką

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas + L    Užrakinti kompiuterį arba perjungti žmones

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas + O    Užfiksuoti ekrano padėtį (vertikaliai arba horizontaliai)

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas + Q    Atidaryti pagrindinį ieškos mygtuką, norint ieškoti visur arba atidarytoje programėlėje (jei programėlė palaiko iešką)

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas + S    Atidaryti pagrindinį ieškos mygtuką, norint ieškoti „Windows“ ir žiniatinklyje

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas + W   Atidaryti pagrindinį ieškos mygtuką ir ieškoti parametrų

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas + Z    eškoti programėlėje galimų komandų

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +  tarpo klavišas Perjungti    įvesties kalbą ir klaviatūros išdėstymą


„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas            Rodyti arba slėpti pradžios ekraną

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas + . (taškas)    Atidaryti „Windows“ simbolius

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas + F1    Atidaryti „Windows“ žinyną ir palaikymą

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +B      Sutelkti dėmesį į pranešimų sritį

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +C      Atidaryti mygtukus

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +D      Rodyti ir slėpti darbalaukį

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +E       Atidaryti failų naršyklę

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +F       Atidaryti pagrindinį ieškos mygtuką ir ieškoti failų

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +H      Atidaryti pagrindinį bendrinimo mygtuką

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +I       Atidaryti pagrindinį parametrų mygtuką

„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +K      Atidaryti pagrindinį įrenginių mygtuką
„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas+L       Užrakinti kompiuterį arba perjungti žmones
„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +M     Minimizuoti visus langus
„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +O     Užfiksuoti ekrano padėtį
„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +P      Pasirinkti pateikties rodymo režimą
„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas+Q      Atidaryti pagrindinį ieškos mygtuką, norint ieškoti visur arba atidarytoje programėlėje (jei programėlė palaiko iešką)
„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +R     Atidaryti dialogo langą Vykdyti
„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +S     Atidaryti pagrindinį ieškos mygtuką, norint ieškoti „Windows“ ir žiniatinklyje
„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +T     Eiti ratu per užduočių juostos programėles
„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas+U      Atidaryti Lengvos prieigos neįgaliesiems centrą
„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +V     Eiti ratu per pranešimus
„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +W    Atidaryti pagrindinį ieškos mygtuką ir ieškoti parametrų
„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas+X      Atidaryti meniu Spartusis saitas
„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas +Z     Ieškoti programėlėje galimų komandų
„Windows“  klavišas „Windows“ logotipo klavišas  + SHIFT + V  Eiti ratu per pranešimus atvirkštine tvarka
„Windows“, „Shift“ ir „S“ kopijuoja ekraną.
Failų naršyklės  spartieji klavišai
Alt + D        Pasirinkti adreso juostą
Ctrl + E        Pasirinkti ieškos lauką
Ctrl + F        Pasirinkti ieškos lauką
Ctrl + N        Atidaryti naują langą
Ctrl + W       Uždaryti dabartinį langą
Ctrl + pelės slinkties ratukas   Keisti failų ir aplankų piktogramų dydį ir išvaizdą
Ctrl + Shift + E     Rodyti visus pasirinktame aplanke esančius aplankus
Ctrl + Shift + N     Naujo aplanko kūrimas
Num Lock + žvaigždutė (*)          Rodyti visus pasirinkto aplanko poaplankius
Num Lock + pliuso ženklas (+)     Rodyti pasirinkto aplanko turinį
Num Lock + minuso ženklas (-)    Sutraukti pasirinktą aplanką
Alt + P   Rodyti peržiūros sritį
Alt + Enter   Atidaryti pasirinkto elemento dialogo langą Ypatybės
Alt + rodyklė dešinėn   Peržiūrėti kitą aplanką
Alt + rodyklė aukštyn Peržiūrėti aplanką, kuriame buvo aplankas
Alt + rodyklė kairėn   Peržiūrėti ankstesnį aplanką
Backspace   Peržiūrėti ankstesnį aplanką
Rodyklė dešinėn Rodyti dabartinį pasirinkimą (jei jis sutrauktas) arba pasirinkti pirmą poaplankį
Rodyklė kairėn    Sutraukti dabartinį pasirinkimą (jei jis išplėstas) arba pasirinkti aukštesnio lygio aplanką
End       Rodyti aktyvaus lango apačią
Home    Rodyti aktyvaus lango viršų

F11        Maksimizuoti arba minimizuoti aktyvųjį langą

Uždoties juostos spartieji klavišai

Shift + spustelėkite užduočių juostos mygtuką   Atidaryti programėlę arba greitai atidaryti kitą programėlės egzempliorių

Ctrl + Shift + spustelėkite užduočių juostos mygtuką   Atidaryti programėlę kaip administratorius

Shift + dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite užduočių juostos mygtuką   Parodyti programėlės lango meniu

Shift + dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite sugrupuotos užduočių juostos mygtuką    Parodyti grupės lango meniu

Ctrl + spustelėkite sugrupuotos užduočių juostos mygtuką   Peržiūrėti grupės langus

SkyDrive spartieji klavišai


Esc                    Valyti pažymėtą sritį

Ctrl + A             Žymėti viską

Ctrl + O             Atidaryti naudojant

Ctrl + S              Atsisiųsti

Ctrl + U             Nusiųsti

Ctrl + Alt +1     Keisti rodinį (išsami informacija / miniatiūros)

Ctrl + Shift + N  Naujas aplankas

Ctrl + Alt + O     Peržiūrėti aplanką

Ctrl + Shift + V   Kopijuoti

Ctrl + Shift + Y   Perkelti

Alt + rodyklė aukštyn   Eiti aukštyn

F2     Pervardyti

F5     Atnaujinti

Pašto spartieji klavišai

Ctrl + R                       Atsakyti visiems
Ctrl + Shift + R            Atsakyti
Ctrl + F                        Persiųsti
Ctrl + M                       Perkelti elementą į kitą aplanką
Ctrl + J                         Perjungti laiško žymėjimą kaip nepageidaujamą el. paštą arba pageidaujamą el. paštą
Ctrl + Shift + U             Rodyti tik neskaitytus laiškus
Ctrl + Shift + A              Rodyti visus laiškus
Ctrl + Shift + E              Rodyti aplanko parinktis
Ctrl + U                          Žymėti kaip neskaitytą
Ctrl + Q                           Žymėti kaip skaitytą
Ctrl + A                           Žymėti visus laiškus
Insert                              Perjungti laiškų parinktis Vėliavėlė ir Šalinti vėliavėlę
Ctrl + N                           Naujas laiškas
F5                                    Sinchronizuoti
Alt + B                             Paryškinti nematomos kopijos mygtuką
Alt + C                              Paryškinti kopijos mygtuką  (Sutikti)

Alt + D                             Atmesti
Alt + T                              Paryškinti mygtuką Kam    (Preliminarus)

Alt + V                              Atidaryti kvietimą Kalendoriaus programėlėje
Alt + S                              Siųsti laišką
Alt + i                               Įterpti priedą
Ctrl + Shift + F                  Pasirinkti šriftą
Ctrl + tarpo klavišas          Šalinti formatavimą
F4 arba Ctrl + Y                  Anuliuoti
Ctrl + [                               Didinti šrifto dydį vienu tašku
Ctrl + ]                               Mažinti šrifto dydį vienu tašku
Ctrl + Shift + ,                    Sumažinti šrifto dydį
Ctrl + Shift + .                     Padidinti šrifto dydį
Ctrl + K                               Įtraukti saitą
Ctrl + E                               Centruoti
Ctrl + L                                Kairėn
Ctrl + R                                Dešinėn
Ctrl + Shift + L                     Ženkleliai
Ctrl + M                               Įtrauka pasirinkus tekstą
Ctrl+Shift+M                       Atvirkštinė įtrauka
Tab arba Shift + Tab            Įtrauka / atvirkštinė įtrauka, kai tekstas pažymėtas arba paryškintas sąraše
Ctrl + '                                  Dešininio kirčio ženklas
Ctrl + ,                                  Sedilės ženklas
Ctrl + Shift + ;                      Dierezės ženklas

Ctrl + `                                  Kairinio kirčio ženklas
Ctrl + Shift + 6                     Riestinis kirčio ženklas
Ctrl + Shift + 7                      Ligatūros ženklas
Ctrl + Shift + 2                      Žiedinis ženklas
Ctrl + /                                  Pasvirojo dešininio brūkšnio ženklas
Ctrl + Shift + `                       Tilde ženklas
Alt + Ctrl + Shift + 1              Apversto šauktuko ženklas
Alt + Ctrl + Shift + /              Apversto klaustuko ženklas


PREZI
 • F - Atkreipti rėmas. Paspauskite dar kartą norėdami pakeisti rėmelio tipą (laikiklis, apskritimas, stačiakampis ar paslėptą).
 • L - įdėkite jūsų drobės (vaizdo, vaizdo, PDF, SWF) failą.
 • S - Lygiosios formą. Paspauskite dar kartą norėdami keisti formą tipą (rodyklė, linija, stačiakampis, apskritimas, trikampis).
 • P - Eiti į "Kelio režimu
 • 1 - Padidinti
 • 2 - Priartinimo iš
 • 3 - pasukite pagal laikrodžio rodyklę
 • 4 - Pasukti prieš laikrodžio rodyklę
 • Ištrinti, Backspace - Ištrinti pasirinktą objektą (-us)
 • Kairėn, dešinėn, aukštyn, žemyn - Perkelti atrankos 1 taškų
 • Paspauskite SHIFT + kairėn, dešinėn, aukštyn, žemyn - Perkelti atrankos 10 taškų
 • ALT + pelė / Trackpad judėjimas - Perkelti, keisti dydį, pasukti arba rėmelį, nekeičiant šio kadro turinį.
 • Ctrl + S - Išsaugoti prezi
 • Ctrl + Z - Atsukite paskutinį veiksmą
 • Ctrl + Y - Redo paskutinį neatliktą veiksmą
 • Ctrl + D - pasikartojančius pasirinktas objektas (-ai)
 • Ctrl + C - Kopijuoti pasirinktas objektas (-ai)
 • Ctrl + V - Nukopijuokite kopijuoti objektą (-us)
 • CTRL + SHIFT + M - Perjungti ekrano santykis tarp verčių: 4: 3, 16: 9, ir išjungti.
 • CTRL + SHIFT + C - Atidaro prezi CSS redaktorius.
 • CTRL + SHIFT + D - Dublikatai ir salto savo turinį, sukurti veidrodinį versiją savo turinį (veikia vaizdų ir rodykles, bet ne tekste).
 • Ctrl / CMD - visos aplink drobės be netyčia pasirinkdami rėmų ar objektus.
 • ESC (Escape klavišą) - Baigti dabartinę veiksmų arba uždaryti atvirą dialogą
 • Space - Įveskite esamą būseną
 • Space ir 0 - Įveskite esamą būseną viso ekrano

 • Tiems, kas dirba kompiuteriu.
  Ctrl + E - Pasirinkite viską
  Ctrl + N - tamsus
  Ctrl + C - kopijuoti
  Ctrl + D - užpildyti
  Ctrl + B - paieška
  Ctrl + G - laikrodis
  Ctrl + L - Pakeisti
  Ctrl + K - itališkas
  Ctrl + U - nauja darbo knyga
  Ctrl + A - atidaryta
  Ctrl + P - spausdinti
  Ctrl + R - nieko teisingo
  Ctrl + S - pabraukta
  Ctrl + V - lazdelė
  Ctrl W - uždaryti
  Ctrl + X - iškirpti
  Ctrl + Y - kartoti
  Ctrl + Z – atšaukti
  F1 - pagalba
  F2 – leidimas
  F3 – prisegti vardą
  F4 - Pakartokite paskutinį veiksmą.
  F4 – įvedant formulę, pakeiskite absoliučių / santykinių nuorodų
  F5 - Eikite į
  F6 - kita skydelis
  F7 – rašybos patikrinimas
  F8 – išplėsti režimą.
  F9 – perskaičiuokite visas knygas
  F10 - Aktyvuoti meniu juostą
  F11 - nauja grafika
  F12 - Žiūrėti kaip
  Ctrl+: - Įterpti dabartinį laiką
  Ctrl+; - Įveskite dabartinę datą.
  Ctrl+" - nukopijuokite aukščiau esančią langelio reikšmę
  Ctrl + ' - Kopijuokite formulę viršutiniame langelyje
  Pakeitimas – kompensacijos koregavimas papildomoms funkcijoms Excel meniu
  Pamaina + F1 - kas tai?
  Pamaina + F2 - redaguokite ląstelių komentarą
  Shift + F3 - Įklijavimo funkcija formulėje
  Pamaina + F4 - paieška toliau
  Pamaina + F5 - paieška
  Perjungimas + F6 - priekinė panelė
  Pamaina + F8 - Pridėti prie pasirinkimo
  Pamaina + F9 – Apskaičiuokite aktyvią skaičiuoklę
  Pamaina + F10 - iššokančio meniu ekranas
  Pamaina + F11 - nauja skaičiuoklė
  Pamaina + F12 - išsaugokite
  Ctrl + F3 - Komplekto pavadinimas
  Ctrl + F4 - uždaryti
  Ctrl + F5 - XL, restauravimo lango dydis
  Ctrl + F6 - langas kita darbo knyga
  Pamaina + Ctrl + F6 - Ankstesnis darbo knygos langas
  Ctrl + F7 - Perkelti langą
  Ctrl + F8 - lango dydžio keitimas
  Ctrl + F9 - Sumažinkite darbo knygą
  Ctrl + F10 - Išdidinti arba atkurti langą
  Ctrl + F11 - Įdėkite 4.0 makro lapą
  Ctrl + F1 - atidaryti failą
  Alt + F1 - įterpti diagramą
  Alt + F2 - Išsaugokite kaip
  Alt + F4 - lauk
  Alt+F8 - makro dialogo rėmelis
  Alt + F11 - Pagrindinis vizualinis redaktorius
  Apačia + 64 - @
  CTRL + Esc. Galite greitai grįžti į pagrindinį ekraną. Ir čia nieko neįvyko.
  Ctrl + Shift + F3 - Sukurkite pavadinimą naudodami eilučių ir stulpelių etikečių pavadinimus
  Ctrl + Shift + F6 - priekinis langas
  Ctrl + Shift + F12 - spausdinimas
  Alt + Shift + F1 - nauja skaičiuoklė
  Alt + Shift + F2 - taupymas
  Senas + = - AutoSum
  Ctrl + `- Pakeisti reikšmę / rodymo formulę
  Ctrl + Shift + A - Įterpkite argumentų pavadinimus formulėje
  Alt + rodyklė žemyn - automatinio peržiūrų sąrašas
  Alt + ' - stiliaus dialogo formatas
  Ctrl + pamaina + ~ - bendrasis formatas
  Ctrl + pamaina +! - Kablelio formatas
  Ctrl + pamaina + @ - laiko formatas
  Ctrl + pamaina + # - datos formatas
  Ctrl + pamaina + $ - monetos formatas
  Ctrl + pamaina +% - procentinis formatas
  Ctrl + pamaina + ^ - eksponentinis formatas
  Ctrl + Shift + & - padėkite kontūro kraštą aplink pasirinktas ląsteles
  Ctrl + Shift + _ - Pašalinkite kontūro kraštą
  Ctrl + Shift + * - Pasirinkite dabartinį regioną
  ctrl ++ - įterpti
  Ctrl + - - Ištrinti
  Ctrl+1 - ląstelių dialogo formatas
  Ctrl + 2 - tamsa
  Ctrl + 3 - kursive
  Ctrl + 4 - pabraukta
  Ctrl + 5 - pastebėtas
  Ctrl+6 - rodyti / slėpti objektus
  Ctrl+7 - Rodyti / slėpti standartinę įrankių juostą
  Ctrl+8 – alternatyvūs schemos simboliai
  Ctrl + 9 - slėpti linijas
  Ctrl + 0 - Slėpti stulpelius
  Ctrl + pamaina + (- Rodyti linijas
  Ctrl + Shift +) - Rodyti stulpelius
  Alt arba F10 - Atidarykite meniu
  Ctrl+Tab - įrankių juostoje: Kita įrankių juosta
  Pamaina + Ctrl + Tab - įrankių juostoje: Įrankių juosta viršuje
  Ctrl + skirtukas - knygoje: aktyvuokite kitą knygą
  Shift + Ctrl + Tab - C aplanke: aktyvuoti ankstesnį aplanką
  Lustas - kitas įrankis
  Pamaina + skirtukas - ankstesnis įrankis
  Įveskite - užsisakykite
  Pamaina + Ctrl + F - išskleidžiamas šaltinių sąrašas
  Shift+Ctrl+F+F - format Cell Dialogue Box blakstienų šaltinis
  Pamaina + Ctrl + P - taško dydžio išskleidžiamasis sąrašas.
  http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/keyboard-shortcuts#keyboard-shortcuts=windows-8