5 klasė

Teksto rinkimo taisyklės (PowerPoint)

1. Tarp žodžių daromas tik vienas tarpas.

2. Norint rašyti toliau nuo krašto spaudžiame TAB

3. Renkant tekstą naudotis lygiavimo komandomis.

4. Tašką, kablelį, kabliataškį, daugtaškį, klaustuką, šauktuką, rašyti prie žodžio ir po jo palikti tarpą.

5. Skliausteliai ir kabutės rašomi be tarpų greta teksto.

6. Enter klavišą reikia spausti pastraipos, bet ne eilutės pabaigoje.