8 klasė


Vadovėlis 7-8 kl. II dalis (temos: Pateikčių rengimas, Informacijos tvarkymas kompiuteriu) 

Pamokų ciklas:
Rugsėjis. ĮVADAS. Saugos reikalavimai. Supažindinimas su, pamokų veiklos planu, vertinimu, klasės technine baze.
Spalis. Pateikčių rengimas ir pristatymas. Pateikties lango valdymas.
Lapkritis.Teksto rašymas skaidrėse. Teksto perkėlimas iš vienos skaidrės į kitą. Skaidrės panaikinimas, įterpimas, pakartojimas. Skaidrių keitimas vietomis.
Gruodis. Objektų (paveikslo, lentelės, diagramos) įterpimas į skaidres.
Sausis. Pateikties demonstravimas (mygtukai, skaidrių rodymas, slėpimas). Pateikties spausdinimas.
Vasaris. Informacijos tvarkymas kompiuteriu. Darbas su programomis, jų paleidimas. Piktogramų sukūrimas ir šalinimas.
Kovas. Failų tipai, savybės. Aplankalų paieška. Failų pakavimas ir išpakavimas.
Balandis. Elektroninės paslaugos. Antivirusinės programos. Tinkamai parengta darbo vieta.
Gegužė. Kartojimas.
Gebėjimai:

1.4. Taisyklingai vartoti kompiuterijos ir informacinių technologijų terminus, sąvokas.     7.1. Valdyti pagrindines pateikčių rengyklės priemones.     7.2. Kurti loginės struktūros pateiktį pateikčių rengykle.     7.3. Pateiktį demonstruoti, komentuoti žodžiu.   7.4. Spausdinti pateiktį. Integracija su: lietuvių kalba (viešas kalbėjimas; darbų pristatymas klasės seminare); fizika, biologija, matematika ir kitais dalykais (pateikčių įvairiomis temomis rengimas ir pristatymas).

 

1.1. Saugiai dirbti kompiuteriu, rūpintis savo ir kitų sveikata.      1.2. Atsakingai dirbti kompiuteriu ir taisyklingai naudotis jo įtaisais.     1.3. Atlikti veiksmus, būdingus daugumai kompiuterių programų.     1.4. Taisyklingai vartoti kompiuterijos ir informacinių technologijų terminus, sąvokas.     1.6. Atsakingai elgtis su informacija kompiuteryje, taikyti hierarchinę informacijos laikymo kompiuteryje struktūrą.     1.7. Teisėtai naudoti kompiuterio programas, rūpintis duomenų saugumu.

1.8. Paaiškinti IKT naudą kasdienei žmogaus veiklai.


Užduotys 
SmartArt               Skaidrės 2