Excel ŽodynėlisMS Excel

Formulė – tai taisyklė skaičiavimams nusakyti.

Koordinatėmis, kurios formulėse gali kisti priklausomai nuo jų perkėlimo vietos, vadinamos santykinėmis.

Koordinatės, kurios perkeliant (ar kopijuojant) formulę nesikeičia, vadinamos absoliučiomis.

 Jei dolerio ženklas prirašomas tik prieš stulpelio raidę ir eilutės numerį, tai gaunama mišrioji koordinatė.

 

Funkcija – tai skaičiuoklės komanda, skirta kokiam nors veiksmui su duomenimis atlikti.

Sudėties funkcija SUM – sudeda visus argumentais nurodytus skaičius ir pateikia jų sumą.

Pvz.:  =SUM(B3:B7);

Funkcija MAX – randa didžiausią, o funkcija MIN – mažiausią argumentų sąrašo skaičių.

Pvz.: =MAX(B3:B7)                         Pvz.: =MIN(B3:B7)

Funkcija Count suskaičiuoja, kiek skaičių yra koordinatėmis nurodytame bloke, bet ignoruoja tuščius narvelius bei narvelius, turinčius teksto, loginių ir klaidų reikšmių.

Pvz.: =COUNT(B3:B7)

Funkcija AVERAGE pateikia aritmetinį argumentų vidurkį.

Pvz.: =AVERAGE(B3:B7)

Loginė funkcija IF leidžia atlikti vieną iš dviejų veiksmų, atsižvelgiant į tai, ar sąlyga tenkinama, ar ne.

Pvz.: =IF(A5>8,25;5;100) lygu 5, jei A5 narvelyje yra 9 (t.y. jei sąlyga tenkinama);

         =IF(A5=“Vyras“;B5^2*10;C5) lygu  640, jei A5 narvelyje yra reikšmė Vyras, o B5 narvelyje – 8

         =IF(A5>B$9;“daugiau“;“mažiau“)

 KLAIDŲ REIKŠMĖS

#DIV/0!       - Bandote skaičių dalyti iš nulio (pvz., parašėte =8/0) arba skaičių dalijate iš narvelio, kuriame įrašytas nulis arba kuris yra tuščias.


#N/A            - Negalima apskaičiuoti funkcijos ar formulės rezultato, nes nėra reikiamos informacijos. Galimo priežastys: patys specialiai į argumentu nurodytą narvelį įrašėte #N/A (kad vėliau neužmirštumėte įrašyti būtiną reikšmę), o gal, užrašydami funkciją, praleidote privalomą argumentą.


#NAME?     - Pavartojote neapibrėžtą arba klaidingą bloko, reikšmės ar funkcijos vardą. Taip pat galbūt palikote skyrybos klaidą, pvz., praleidote dvitaškį, nurodydami bloko koordinates, arba kabutes prieš tekstą ar po jo.               


#NULL!      - Norėdami kreiptis tik į bendrus dviejų blokų narvelius (jų sankirtos narvelius), turite jų koordinates ar vardus sujungti tarpo ženklu. 

Klaidos reikšmę #NULL! Gaunate, jei šie blokai neturi bendrų narvelių (pvz., parašėte = Sum (A1:A10  D4:G4).     


 #NUM!       - Funkcijos argumentuose pavartojote klaidingą skaičių.           


#REF!         -   Pašalinote narvelius, nurodytus jūsų formulėje.  

#VALUE!   - Matematinėje formulėje surinkote tekstą ten, kur turėtų būti skaičius.

 # # # # # #   - Formulės rezultatas yra per platus ir visas tekstas netelpa narvelyje. Padidinkite narvelio plotį.    


Internetas. El. paštas

  • Internetas – yra pasaulinis informacijos tinklas, kuris jungia į visumą daugybę kompiuterių tinklų, dirbančių pagal tas pačias taisykles. Šiame tinkle saugoma informacija gali naudotis visų pasaulio valstybių interneto vartotojui. Internetas nėra komercinė organizacija ir niekam nepriklauso.
  • IP adresas – tai skaitmeninis, vienareikšmis prie interneto prijungto kompiuterio adresas, sudarytas iš keturių taškais perskirtų, vienu baitu užkoduotų skaičių (iš intervalo 0-254) grupių, pavyzdžiui, 194.85.94.124.
  • Interneto naršyklė – tai programa, skirta iš pasaulinio žiniatinklio įkelti į kompiuterio ekraną tinklalapius, juos peržiūrėti ir, jei reikia, įvairiais pasinaudoti tinklalapiuose esama informacija.
  • Saitas (hyper, link) – tai tekste esantis žodis, frazė ar grafikos objektas, kurį spustelėjus pele duodama komanda hipertekstinį dokumentą aptarnaujančiai programai įkelti saitu nurodytą kitą tekstą arba grafikos objektą.
  • Svetainė (web site) – tai komplektas vienai temai skirtų kelių, keliolikos ar kelių dešimčių tinklapių, kurie tarpusavyje yra susieti saitais ir turi apibendrinantį pagrindinį puslapį (home page).
  • Portalas (portal) – tai svetainė, kurioje galima rasti įvairią interneto lankytojui reikalingą informaciją. Čia publikuojamos aktualios naujienos, teikiamos elektroninio pašto, diskusijų, prekybos internetu ir kitos paslaugos. Portale paprastai pateikiamos gausios nuorodos į kitas svetaines bei įvairios paieškos sistemos, todėl jis tarsi atlieka „įėjimo vartų į interneto šalį“ funkciją.
  • Žiniatinklis (WORLD Wide Web, arba WWW) – tai internete patalpinti milijonai tinklalapių, kuriuose pateikiami įvairūs elektroniniai dokumentai (tekstas, grafikai, garso bei vaizdo įrašai ir kita informacija), tarpusavyje susieti saitais, leidžiančiais patogiai dirbti su šių dokumentų puslapiais.
  • Elektroninis paštas – tai asmeninio ryšio priemonė, leidžianti siųsti ir gauti elektroninius laiškus iš bet kurio kompiuterio, prijungto prie interneto.
  • HTML(Hyper Text Markup Language) – hipertekstinių dokumentų programavimo kalba.
  • Hipersaitas (HTML) – dokumentas (tekstas, iliustracijos, garso bei vaizdo įrašai, saitai į kitus dokumentus ir kiti elementai), kuris užrašytas HTML programavimo kalbos sakiniais. Šie dokumentai kuriami „Microsoft Office“ programų rinkinio „FrontPage programa. Šiuo metu ir „Excel“ ir „Word“, ir „PowerPoint“ programomis sukurtus dokumentus galima automatiškai įrašyti HTML dokumento formatu.
  • Tinklapis – hipertekstinis dokumentas, sudarytas iš atskirų tekstų, dokumentų, straipsnių arba puslapių, kurie tarpusavyje susieti saitais. Be paprasto teksto, tinklapiuose gali būti įvairūs grafikos objektų.
  • Publikuoti – įrašyti sukurtą tinklapį į interneto žiniatinklio serverį, kur jį gali rasti ir pažiūrėti kiti interneto vartotojai
  • Domeno vardas – tai raidinis (simbolinis) adresas, naudojamas tinklalapiams peržiūrėti arba elektroniniam paštui siųsti, sudarytas iš  domeno savininko vardo (arba kelių taškais atskirtų vardų) ir prievardžio – dažniausiai valstybės kodo, pavyzdžiui, gim.ktu.lt arba takas.lt, arba Microsoft.com.
  • URL adresas – tai bet kurių išteklių internete raidinis (simbolinis) adresas, nurodantis, kuriuo protokolu kreiptis, savininko domeno vardą, aplankų kelia domene bei rinkmenos vardą, pavyzdžiui http://www.gim.ktu.lt/klases/2b/nuotrauka.jpg.
  • Tinklalapio adresas – tai tinklalapio adresas žiniatinklyje, sudarytas iš tinklalapį aptarnaujančio serverio domeno vardo, kurio priekyje papildomai įrašomos raidės www, pavyzdžiui,www.gim.ktu.lt arba www.delfi.lt.
  • Tinklapių paieškos programa – tai specialiuose serveriuose sukurta tinklapių paieškos sistema, kuri nuolat ieško daugybės tinklapių ir pateikia juos interneto vartotojams, analizuoja jų turinį ir įrašo rezultatus į specialios struktūros greitos paieškos duomenų bazės.
  • Multimedijos leistuvė – tai programa, paverčianti garso ir vaizdo rinkmenos turinį garsais ir judančiais vaizdais.
  • Elektroninio pašto programa – tai programa, naudojama elektroniniams laiškams skaityti, rašyti, siųsti bei tvarkyti.
  • Elektroninio pašto adresas – sudarytas iš pašto dėžutės vardo ir pašto serverio vardo, atskirtų vienas nuo kito simboliu „eta“ @, pavyzdžiui, mindaugas.jonaitis@takas.lt; čia mindaugas.jonaitis – pašto dėžutės vardas (dažnai sutampa su vartotojo pavarde ar vardu), takas.lt – pašto serverio vardas, sudarytas naudojantis domenų vardų sistema.
  • Pašto dėžutė – tai pašto serverio diske išskirta vieta, kurioje saugomi kliento laiškai.
  • Interneto etiketas – tai visų interneto vartotojų gero, kultūringo ir privalomo elgesio taisyklių visuma.
  • Adresinė – tai elektroninio pašto programos vieta, kurioje saugomi korespondentų duomenys. Juos galite automatiškai įkelti į savo siunčiamus elektroninius laiškus.