7 klasė


Vadovėlis 7-8 kl. I dalis (temos: Tekstinio dokumento rengimas, Skaičiuoklė) 

Pamokų ciklas:

Rugsėjis. ĮVADAS. Saugos reikalavimai. Supažindinimas su, pamokų veiklos planu, vertinimu, klasės technine baze.
Spalis. Tekstinių dokumentų rengimas. Teksto formatavimas. Paveikslų sudėliojimas tekste.
Lapkritis. Pastraipų numeravimas ir ženklinimas. Žodžių paieška ir pakeitimas tekste pagal požymius.
Gruodis.Lentelių sudarymas ir apipavidalinimas. Dokumento užbaigimas ir išspausdinimas.
Sausis. Skaičiavimai su duomenų lentelėmis. Skaičiuoklės paskirtis.
Vasaris. Veiksmai su eilutėmis ir stulpeliais. Lentelės duomenų formatai.
Kovas. Veiksmai su duomenimis. Funkcijos.
Balandis. Diagramų brėžimas. Lentelių ir diagramų spausdinimas.
Gegužė. Kartojimas.

Gebėjimai:

1.4. Taisyklingai vartoti kompiuterijos ir informacinių technologijų terminus, sąvokas.

3.2. Tekstui rengti naudotis tekstų rengyklės teksto automatinio tvarkymo priemonėmis.

3.3. Vaizduoti duomenis lentelėmis.

3.5. Spausdinti parengto dokumento dalį. 

  

1.4. Taisyklingai vartoti kompiuterijos ir informacinių technologijų terminus, sąvokas.

6.1. Valdyti pagrindines skaičiuoklės priemones.

6.2. Sudaryti lenteles.

6.3. Apdoroti skaitinius duomenis.

6.4. Vaizduoti duomenis diagrama.

6.5. Išspausdinti parengtą dokumentą.


Žinių patikrinimui

http://www.draugiskasinternetas.lt/isc/html/kilpailu.htm